Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cố gắng bảo vệ tốt “vùng xanh”

Bởi Biên Tập Viên
0 Bình luận